Wie zijn we ?

De kring van de Bobette’s en de Bobo’s verenigt allen – oude leerlingen, echtgenoten, gezellinnen en anderen – die deze manier gekozen hebben om hun sympathie te uiten ten opzichte van de 123 Promotie Polytechniek van de Koninklijke Militaire School.  

 

Enige toegangsvoorwaarde : lid zijn of lid zijn geweest van de 123 POL.

123 POL, 45 jaren van bestaan !   En wat nu ?

 Er was ooit eens, …

Vanaf het begin aan de KMS in 1968, is er een promotiegeest 123 POL ontstaan niet alleen in de school zelf maar ook daarbuiten. Ter illustratie herinneren we ons

·        Het zoeken en vinden van de kroeg Wappers, heden ten dage nog steeds erkend als de « taverne van de polytechniekers »

·        De erkenning van onze mascotte BOBO

·        De organisatie van ‘Boum de Prom’ op verschillende plaatsen want het was uitgesloten om er een tweede keer te komen

·        Enz, enz, ….

Dat alles om ondanks alles het bekomen van een diploma, de ene al sneller dan de andere, tegen midden 70 jaren.

Dan vangt een periode aan waarin iedereen zijn eigen weg gaat zowel familiaal als wat zijn loopbaan betreft, echter zonder ooit de tijd te vergeten die men doorbracht met zijn vrienden en broeders van de 123 POL.

Bovendien, teneinde deze broedergeest verder te ontwikkelen, werden tussen 1974 en 2000 jaarlijkse bijeenkomsten met de echtgenote/partner georganiseerd en dit op de meest verscheidene en denkbare plaatsen in België en dit volgens het scenario : in de namiddag een culturele activiteit gevolgd door een promotiemaal ; dit alles bezegend met de nodige drank en de mogelijkheid voor overnachting ter plaatse. Na een verdiende recuperatieperiode was er de mogelijkheid op zondagmorgen af te sluiten met een goede koffie (zonder kamfer) en een uitgebreid ontbijt (autre que PBC = "pain, beurre, confiture" )

De enige en voldoende voorwaarden voor deelname waren de bereidheid om zich te vermaken en een goede atmosfeer te creëren wat voor de trouwe Bobo’s leidde tot het verwerven van onze vermaarde mascotte kledij.

Beter nog, in 2000 werd een website 123POL opgericht met herinneringen aan vervlogen tijden en de foto reportages vulden zich met de jaren aan … wat een spirit !

Vanaf het jaar 2000, teneinde onze overwoestbare broederschap te versterken, werd besloten een bijkomende  gebeurtenis te organiseren op een vaste plaats, namelijk de Wappers en op een vast tijdstip namelijk de laatste vrijdag voor Kerstmis. Enkele Bobo’s en Bobette’s hebben zelfs broodjes en drank aangeboden op vrijdag namiddag in hun eigen ‘petit villa’.

 En nochtans … !

Na bijna 45 jaren moeten we vaststellen dat de website haast niet bezocht wordt en dat sommigen zelfs het bestaan ervan niet weten, dat emails 123 POL onbeantwoord blijven en dat de aanwezigheid aan bijeenkomsten afneemt en dat zelfs de harde kern het meer en meer laat afweten, ….

De redenen daarvoor zijn talrijk en begrijpbaar. Het komt natuurlijk eenieder toe te beslissen al dan niet aanwezig te zijn op de gestructureerde bijeenkomsten van de Bobo’s en Bobette’s.

Meer zelfs, het komt aan niemand toe zelfs een oordeel te vellen over de houding van wie dan ook.

Nochtans, het lijkt ons legitiem een aantal vragen te stellen over de toekomst van onze bijeenkomsten en dit ter herinnering van wat we samen hebben meegemaakt.

 

En wat nu, … wat gaan we doen vanaf 2013 ?

 

Onze omgeving heeft zich gewijzigd : geen militaire verplichtingen meer, een groter familiaal leven door de komst van kleinkinderen, een actief leven op lokaal vlak, lange reizen naar het buitenland, andere interesses, de noodzaak voor verandering, een grotere vrijheidsgraad in het nemen van engagementen …., in een woord als gepensioneerden zijn we erg begeerd, we zijn druk bezig, we houden ook niet van strikte agenda’s en bovenal … we hebben geen tijd meer.

Het antwoord op dit alles in relatie tot onze promotie bijeenkomsten is :

 

SOEPELHEID

  

Laat ons even terugdenken aan de onverwachte initiatieven ontstaan in de studiezaal om ‘de muur’ te doen … een idee dat ontstond bij enkelen om te leiden tot een algemene verzuchting « we doen de muur de prom » ondanks de controles van de ‘Cap de jour’. Zo ontsnapten we aan de dagelijkse sleur van de KMS en de afwezigen hadden ongelijk.

En nu ! … het aanpassen van ditzelfde concept aan onze nu bestaande omgeving kondigt zich als volgt aan :

Bijeenkomen telkens wanneer een gelegenheid zich voordoet, zonder belastende organisatie, zonder voorafgaande reservering van restaurants en andere ‘ontsnappingsplaatsen’ ….

Het is in die zin dat we als Super Cool zouden kunnen bestempelen dat :

·        Een Bobo die er zin in heeft om andere Bobo’s of Bobette’s te treffen een voorstel doet van DTG en dit via email

·        De standaard verzamelplaats (ook voor de Brusselaars) … is de Wappers maar andere plaatsen zijn ook toegelaten

·        Na ACK van alle bestemmelingen Bobo’s (want we zijn allen goed opgevoed), melden diegenen die geïnteresseerd zijn over hun aanwezigheid

·        Ter plaatse na enkele pinten, beslissen de aanwezige Bobo’s en Bobette’s of ze het daar bij laten of ze denken dat de bijeenkomst moet bezegend worden door ‘un grand Bolo’ of dat ze het zelfs nog verder willen drijven

·        Voldaan keren de Bobo’s terug naar hun respectievelijke « petit villa » en beloven enkele foto’s van de bijeenkomst over te maken aan de webmaster

·        … en de Bobo’s besluiten dat het goed was en voor herhaling vatbaar

·        Bovenop, blijven alle Bobo’s aandachtig voor een volgende email die een volgende ‘muur de Prom’ zal aankondigen met name de laatste vrijdag voor Kerstmis

  

BOBO Boum in consultatie met

 

                                    Bobo B’Yanvers

                                    Bobo Buteur

                                    Bobo Baiseur

                                    Bobo Bolo

                                    Bobo Bronzé

 

Eerste jaren van 123 Pol in de Wappers

 

Het café « De Wappers »  

 

Tot 2013

wap2005002.jpg (591627 octets)

Vanaf half 2013

 

 

Het café « De Wappers » ligt aan Nr 7 (Tf : 02/732.32.07) van de Wappersplein, heel dicht bij de Koninklijke Militaire School.  De strategische ligging van het huis maar vooral  de onberispelijke ontvangst door Georges en Maggy, de huisbazen van toen, brachten de Bobo’s er toe om in 1968 “De Wappers” hun promotiecafé te maken.

Het voorbeeld van de 123 POL werd gevolgd door de meeste Polytech promoties zodat vandaag nog “De Wappers” het trefpunt is van de jonge en minder jonge militaire Polytechniekers .....

 

Home N

Wie zijn we ?

De Bobo's

Het fotoalbum

Laatst nieuws

Beheer van de site

Contact

Links