Koninklijke Cadettenschool - promotie 1964

 

Geschiedenis :

De Koninklijke Cadettenschool, in het leven geroepen in 1895, heeft in de loop der jaren verschillende opeenvolgende benamingen gekend  (troepenkinderen, pupillen, cadetten) en heeft talrijke generaties kandidaat-officieren van het Belgisch Leger opgeleid tot haar ontbinding in 1991.

De laatste configuratie (post 1945) spreidde zich over twee sites, La(e)ken en Lier en bevatte 7 klassen van de hogere humaniora namelijk voor de promotie 1964 (klik om de foto's te bekijken) :

Laeken F (2 klassen) : Latin Maths en Scientifiques

Laken N (2 klassen ) : Latijn-Wiskunde en Wetenschappelijke

Lier N (4 klassen) : Latijn-Wiskunde, Grieks-Latijns, Wetenschappelijke A en Wetenschappelijke B. De twee laatsten werden gegroepeerd vanaf het tweede leerjaar.

Herinneringen :

Laeken (F) : klik hier

Laken (N) : klik hier

Lier : klik hier

Palmares :

    Laeken : p.m.

    Lier : p.m.

In memoriam : klik hier

Op 15 Sep 2018 is onze vriend Hugo VANDENBROUCKE overleden, klik hier

Onze vriend Jacques VAN DE VEKEN heeft ons verlaten op 19 Oct 2018, klik hier

Op 03 Sep 2018 is onze vriend Eddy VAN BERLO overleden, klik01 hier, klik02 hier, klik 03 hier

Principe van de bijeenkomsten :

Begin 2014 hebben een groep Anciens van de promotie 64 het plan opgevat om een bijeenkomst te organiseren op 25 augustus 2014, precies de datum van hun intrede in de Koninklijke Cadettenschool,  50 jaar eerder.

Samenstelling van het initiële comité :

Bob Eggermont, Luc Saelens, Eric De Vuyst, Erik Dhondt (Lier)

Alain Vereecke, Hugo Vandenbroucke, Chris De Waele (Laken)

Vic Ottart (Laeken)

Evolutie :

Twee nieuwe leden hebben half 2017 het comité vervoegd namelijk Jos Lenaers (Lier) en Léopold Tita (Div Afr)

De bijeenkomsten :

Het tamelijk onverwachte enorme succes van de editie 2014 in het Hof Ter Musschen te Sint-Lambrechts-Woluwe heeft het comité overtuigd - na de Anciens gepolst te hebben - om het evenement te herhalen op jaarbasis, altijd eind augustus en op dezelfde plaats

Hieronder de foto's

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vergadering van het comité :

Het organisatiecomité vergadert om de twee maanden ongeveer, in principe in het Sportcentrum van Zaventem.

Voor het verslag van 23 Nov 2017 : klik hier

CR vergadering op 15 Feb 2019 : WaarO 2019 verstuurd in Mar 2019

Info TPCI :

Mededeling van Jul 2018 : klik hier

Mededeling van het comité Aug 2019 :

De bijeenkomst 2020 zal plaatsnemen op zaterdag 29 Aug 2020

 

 

 

 

 

Home F

Qui sommes-nous ?  

Les Bobos          

L'album photos       

Dernières nouvelles

Gestion du site

Contact

Liens