Koninklijke Cadettenschool - promotie 1964

 

Geschiedenis :

De Koninklijke Cadettenschool, in het leven geroepen in 1895, heeft in de loop der jaren verschillende opeenvolgende benamingen gekend  (troepenkinderen, pupillen, cadetten) en heeft talrijke generaties kandidaat-officieren van het Belgisch Leger opgeleid tot haar ontbinding in 1991.

De laatste configuratie (post 1945) spreidde zich over twee sites, La(e)ken en Lier en bevatte 7 klassen van de hogere humaniora namelijk voor de promotie 1964 (klik om de foto's te bekijken) :

Laeken F (2 klassen) : Latin Maths en Scientifiques

Laken N (2 klassen ) : Latijn-Wiskunde en Wetenschappelijke

Lier N (4 klassen) : Latijn-Wiskunde, Grieks-Latijns, Wetenschappelijke A en Wetenschappelijke B. De twee laatsten werden gegroepeerd vanaf het tweede leerjaar.

Herinneringen :

Laeken (F) : klik hier

Laken (N) : klik hier

Lier : klik hier

Palmares :

    Laeken : p.m.

    Lier : p.m.

In memoriam : klik hier

Op 15 Sep 2018 is onze vriend Hugo VANDENBROUCKE overleden, klik hier

Onze vriend Jacques VAN DE VEKEN heeft ons verlaten op 19 Oct 2018, klik hier

Op 03 Sep 2018 is onze vriend Eddy VAN BERLO overleden, klik01 hier, klik02 hier, klik 03 hier

Op 09 Jan 2021 is onze vriend Louis "Lou" HILLERMANS overleden, klik hier

Op 17 Jul 2021 heeft onze vriend Yves MATTART ons verlaten, klik hier

Principe van de bijeenkomsten :

Begin 2014 hebben een groep Anciens van de promotie 64 het plan opgevat om een bijeenkomst te organiseren op 25 augustus 2014, precies de datum van hun intrede in de Koninklijke Cadettenschool,  50 jaar eerder.

Samenstelling van het initiële comité :

Bob Eggermont, Luc Saelens, Eric De Vuyst, Erik Dhondt (Lier)

Alain Vereecke, Hugo Vandenbroucke, Chris De Waele (Laken)

Vic Ottart (Laeken)

Evolutie :

Twee nieuwe leden hebben half 2017 het comité vervoegd namelijk Jos Lenaers (Lier) en Léopold Tita (Div Afr)

De bijeenkomsten :

Het tamelijk onverwachte enorme succes van de editie 2014 in het Hof Ter Musschen te Sint-Lambrechts-Woluwe heeft het comité overtuigd - na de Anciens gepolst te hebben - om het evenement te herhalen op jaarbasis, altijd eind augustus en op dezelfde plaats

Hieronder de foto's

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 : geannuleerd

De confinering die we sedert  enkele weken beleven heeft ons ertoe aangezet om de organisatie van de editie 2020 van onze jaarlijkse samenkomst in vraag te stellen.

Enerzijds is er de heersende onzekerheid omtrent het einde van de pandemie en het heropstarten van de activiteiten binnen de Horecasector. Anderzijds moeten we ons ook realiseren dat we deel uitmaken van de risicopopulatie van de 65+ en al zou de toestand zich op korte termijn normaliseren, dan nog mogen we ons verwachten aan een (begrijpelijke) aarzeling van menigeen om zich finaal in een gesloten omgeving te bevinden.

Het is daarom dat het Organisatiecomité unaniem de beslissing heeft genomen om de editie 2020 van onze samenkomst, initieel gepland voor 29 Aug te annuleren. Voor wat betreft onze verbintenis met onze traditionele resto, het Hof Ter Musschen, heeft de beheerder ons laten weten dat hij begrip opbrengt voor onze beslissing en onze aangebrachte argumentering en hoopt stellig om ons terug te zien in 2021.

Hierbij maakt het Organisatiecomité reeds de afspraak voor de volgende samenkomst op Zaterdag 28 Aug 2021. 

2021 : geannuleerd wegens covid

2022 : het weerzien post covid is voorzien op 03 Sep 2022

2022

Vergadering van het comité :

Het organisatiecomité vergadert om de twee maanden ongeveer, in principe in het Sportcentrum van Zaventem.

Voor het verslag van 23 Nov 2017 : klik hier

CR vergadering op 15 Feb 2019 : WaarO 2019 verstuurd in Mar 2019

Info TPCI :

Mededeling van Jul 2018 : klik hier

Mededeling van het comité Aug 2019 :

De bijeenkomst 2020 zal plaatsnemen op zaterdag 29 Aug 2020

Debriefing 2022 : in Zaventem eind Sep of begin Oct

 

 

 

 

 

Home F

Qui sommes-nous ?  

Les Bobos          

L'album photos       

Dernières nouvelles

Gestion du site

Contact

Liens