IN MEMORIAM

EreKolonel van het Vliegwezen Ir Jos JACOBS ( † 16 Jan 2009)

 

 

Le 16 janvier 2009, notre camarade de promotion, "notre lange Jos", a décidé de prendre congé de nous.
Op 16 januari 2009 heeft onze promotiecamaraad, "onze lange Jos", beslist van ons afscheid te nemen.
 
Jos était un homme intelligent, jovial, toujours prêt à rendre service, un bon camarade, .... un vrai frère de la 123ème promotion polytechnique.
Jos was een intelligente man, joviaal, altijd bereid te helpen, een goede camaraad, ... een echte broer van de 123ste polytechnische promotie.
 
Nous pensons à lui et jamais nous ne l'oublierons.
Wij denken aan hem en zullen hem nooit vergeten

123 POL

Vol droefheid en met heel veel pijn in het hart neemt de familie afscheid van

JOS JACOBS

Erekolonel v/h Vlw Ir
Gewezen NAVO ambtenaarGeboren te Mortsel op 29 mei 1949
en op dramatische wijze overleden te Leuven op 16 januari 2009

Zijn keuze laat ons achter met zoveel vragen
en ontnam hem de mogelijkheid de ogen van wie geen begrip kon opbrengen te openen.
Maar het was zijn beslissing,
en uit liefde en respect voor wie hij was proberen we ze te aanvaarden.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 23 januari 2009 om 14.45 uur in de lokalen van het Crematorium van Antwerpen,
Jules Moretuslei 2 te 210 Wilrijk.


Nadien volgt de begrafenis op het kerkhof van Mortsel Cantincrode,
Krijgsbaan 65 te 2640 Mortsel.


U bent van harte welkom.

Er is mogelijkheid tot groeten in de kliniek Gasthuisberg te Leuven tot donderdag 22 januari 2009 tot 12.00 uur

Dit bericht geldt als enige kennisgeving

Lieve en Rita JACOBS

 

 

 

 

 

Getuigenissen/ témoignages  
Dédé DE PRINS (par mail)

 

Al is het zo lang geleden

De Lange Jos was ik nooit vergeten

Rust nu in vrede

 

René FRANÇOISE (par mail)  

......  je suis dans l'impossibilité d'assister aux funérailles. Je le regrette sincèrement car, au-delà des faits que l'on connait, il reste le souvenir d'un camarade de Prom, sympathique, chaleureux et sincère, puis, en fin de carrière, d'un agréable compagnon de table au mess d'EVERE. A l'heure de la crémation, je serai certainement en pensée avec lui et avec toute l'assistance

 

Raymond COLLARD (par mail)
 

Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle ... Lange Jos s'est pendu dans sa cellule après le premier jour de son procès. C'est une triste surprise car je l'avais rencontré il y a peu et il paraissait confiant et serein.

Je devais le revoir mardi puisque comme Fred et Georges, j'avais été cité comme témoin par son avocat ......
 Quoiqu'il ait fait et quelles qu'en soient les raisons, il faisait partie de la 123 et mérite notre respect et notre compassion ...

 

Lieve en Rita JACOBS (zusters van Jos)( per e-mail)

 

Na jaren moegetergd te zijn en gekraakt door roddel, jaloezie, leugens en

hypochrisie heeft onze broer, Jos, op 16 januari 2009 besloten afscheid te

nemen van ons en van het leven.

Jos was een goed mens, intelligent, integer, eerlijk en altijd bereid andere

mensen te helpen.

Mensen waar hij alles voor deed, maar voor sommigen was alles niet genoeg.

Zij wilde(n) altijd meer.

Het was een ongelijke strijd zonder begrip en medeleven, ook toen hij

ongeneeslijk ziek werd.

Wij danken iedereen die in Jos is blijven geloven en die hem in de laatste

donkere jaren is blijven steunen.

Hij was het meer dan waard.

Wij hopen dat zijn zorgen nu voorbij zijn maar zullen hem altijd vreselijk

blijven missen.

Die diepe wonde zal nooit helen.

 

Robert STORME (per e-mail)

 

Dit is jammer genoeg maar een kleine “geste” die ons overblijft om waardig afscheid te nemen van een promotiemakker.

Omstandigheden en aanleiding doen hier niet ter zake.  Het is een treurige, pijnlijke en vooral dramtische situatie.

 Jammer genoeg is het mij niet mogelijk om ook aanwezig te zijn op de uitvaartplechtigheid, maar ik hoop dat diegenen die er wel zijn ook een beetje “onze” spreekbuis willen zijn in het overbrengen van ons welgemeend medeleven met de familie, verwanten en kennissen.  Wij wensen hen veel moed en sterkte in het verwerken van dit onverwachte en des te pijnlijke heengaan.

 

Chantal D'HOLLANDER (per e-mail)

 

Je hebt misschien vernomen dat Georges in Oberammergau is en dus niet aanwezig kan zijn op de afscheidsdienst van Jos.

Ik heb in die enkele jaren dat ik de 123 Prom heb leren kennen ook het genoegen gehad om Jos te ontmoeten. Ik zal vrijdag aanwezig zijn op de dienst

 

Chris KONINGS (weduwe VOLCKAERT) (per e-mail)
 

Ik wil graag delen in de kosten voor het rouwkussen en plan om naar de afscheidsdienst te gaan (mail 1).

Je regrette de ne pas pouvoir atteindre le service aujourd'hui.  Mijn moeder is plots ziek geworden en ik moet naar haar toe ... (mail 2)

 

Getuigenis 123 POL gelezen Staf MEEZE gedurende de afscheidplechtigheid te WILRIJK

 

Beste Promgenoot, Beste Jos,

 

Vorige week heb jij beslist afscheid te nemen van het leven. Wij, je Prommakkers van de 123e polytechnische promotie, hebben er ook aan gehouden om van jou afscheid te nemen. Dit is jammer genoeg een kleine “geste” die ons overblijft om waardig afscheid te nemen van een Promotiemakker.

 

Omstandigheden en aanleiding doen hier niet ter zake. Het is een treurige, pijnlijke een vooral dramatische situatie.

 

Het doet ons niet vergeten dat we gedurende 5 jaar in de Koninklijke Militaire School mekaar hebben leren kennen, waarderen en ondersteunen. Het samenleven was er prachtig, wel soms met ups en downs.

Sommigen van onze promotie, maar ook van andere promoties en eveneens uit internationale organisaties, hebben met je kunnen samenwerken tijdens je loopbaan. Jouw intelligentie, jouw integriteit, jouw eerlijkheid en jouw werkkracht is hen allen sterk opgevallen.

 

Wij zullen je blijven herinneren als een goed mens, joviaal in de omgang, ambitieus maar toch altijd bereid om te helpen, een goede kameraad, … als een echte broer.

Deze gedachten zullen ons altijd bijblijven.

Wij wensen de familie van Jos veel sterkte toe, en willen onze oprechte deelneming betuigen.

 

Staf MEEZE

op 23 januari 2009

 

Getuigenis Bob EGGERMONT (122 POL) gedurende de afscheidplechtigheid te WILRIJK

 

Jos,

 

We komen, samen met zovelen die hier vandaag aanwezig zijn, uit hetzelfde nest. We hebben er dezelfde opleiding genoten. We hebben heel wat doorgemaakt.

 

Samen hebben we, elk op zijn eigen manier, onze loopbaan uitgebouwd. Doch gedurende die ganse loopbaan hebben onze wegen elkaar regelmatig gekruist. Ik heb je telkens weer weten te waarderen. Je waart een zeer bekwaam, rechtgeaard en integer officier en een zeer degelijk ingenieur, met een nooit aflatende gretigheid voor wetenschap en spitstechnologie.

 

Maar meer nog heb ik je weten te waarderen als mens en als goede vriend. Het was fijn om in je gezelschap te zijn, Jos. Het was steeds warm-menselijk en verrijkend. Je doorgaans diepe filosofische bedenkingen waren steeds doorkruist met guitigheid en zachte humor. Dikwijls heb ik nog blijven nadenken om hetgeen je op je eigen wijze zo glashelder naar voor kon brengen.

 

Jos, als mens was je een grote mijnheer. Ik vind het een voorrecht iemand als jou gekend te hebben. Mijn bezoek aan jou op 22 December en de gesprekken die we toen gevoerd hebben zullen me bijblijven.

 

Jos, ooit zien we elkaar weer…”aan de andere kant van de spiegel”.

 

Bob EGGERMONT

op 23 januari 2009

 

Getuigenis Remigius SPROELANTS (peter van Jos) gedurende de afscheidplechtigheid te WILRIJK

 

Beste Jos,

 

geachte diepbedroefde familie,

beste ontredderde vrienden en kennissen,

 

Met een hart vol verbijstering en pijn nemen we vandaag afscheid van jou, Jos, mijn ‘filleul’ uit de tijd van de Koninklijke Militaire School in Brussel.

 

Honderden vragen schieten ons door het hoofd om toch maar enigszins proberen te vatten wat er allemaal gebeurd is en hoe jij zo brutaal uit ons midden werd gerukt.

 

Jos, ik heb je leren kennen en waarderen zo’n 40 jaar geleden aan de Polytechnische Afdeling van die Militaire Universiteit . Ik was je ‘parrain’, je mentor van de 122ste en jij was mijn toegewezen en toegenegen ‘filleul’ van de 123ste Promotie. Je was steeds zeer voorkomend en hulpvaardig voor iedereen. Je werd door je kameraden geacht en je had zó veel in je professionele marge, als Luchtmachtofficier en als ingenieur, zoals later ook gebleken is.

 

Wij allen blijven door de dramatiek van de jongste jaren en door het fatale gebeuren van verleden vrijdag in Leuven met een hoop onopgeloste vragen zitten.

 

Als mens, vriend en wapenbroeder is dit alles zeer moeilijk te doorgronden.

 

Het valt ons allen pijnlijk hoe Jos afscheid genomen heeft. Maar het was zijn keuze… een keuze waarmee wij het moeilijk hebben, maar die wij wel moeten eerbiedigen. We kennen immers onvoldoende alle gegevens van dit drama  om er zo maar losjes over te oordelen, laat staan te veroordelen.

 

Laat ons dat laatste dan ook zeker niet doen.

 

Aan de treurende familie, vrienden en kennissen bied ik mijn oprecht medeleven aan. Beste Jos, bij jou heengaan wil ik je dan ook deze welgemeende afscheidsgroet meegeven, 

                                                        

 

  Adieu cher camarade  !

¡ Vaya con Dios !

See you at the other side of the mirror, Sir

 

Remi SPROELANTS

op 23 januari 2009

 

Témoignage Raymond COLLARD lu lors de la cérémonie d'adieu à WILRIJK

 

Beste Jos,

 

Het is voor mij, het is voor iedereen een heel triestige dag. Onze kameraadschap begon 40 jaren geleden in de Militaire School. Ik was een van uw Franstalige promotiemaat en ik heb altijd uw talenten kunnen waarderen : kennis van de tweede taal, talent voor het wetenschap en talent voor het sport. Jij was een intelligente student, een joviale en goede kameraad. Een menging, een ideale mix van fisieke en morele kwaliteiten.

Gedurende meerdere jaren hebben wij aparte wegen, aparte loopbanen gevolgd maar het was altijd met veel plezier dat wij ons van tijd tot tijd terugzagen tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van onze promotie.

 

Vanaf 2003 toen ik ook bij de NAVO in betrekking was, hebben wij meerdere keren rond een koffie met elkaar kunnen praten. Met gepaste woorden en zonder enige agressiviteit hebt jij mij laten begrijpen dat uw familiale en gezondheidstoestand erg moielijk en pijnlijk was.

Tot op die donkere dag van maart 2006 …

 

In Leuven, heb ik U twee keren op het eind van verleden jaar een bezoek gebracht. Ik was altijd verrast door uw kalmte en uw vertrouwen. Allebei, hebben wij met veel plezier denk ik, van het leven en van de toekomst kunnen praten. Nochtans was ik nogal te optimist. Ik had niet begrepen dat het leven zwaarder en zwaarder voor U werd en dat de toekomst U zinloos bleek.

Jos, jij was een goede, brave en eerlijke man. Een idealist met wie het altijd aangenaam en verrijkend was ideën te delen. Ik ben ervan overtuigd dat uw geschiedenis, mijn geschiedenis had kunnen zijn. Ik hoop dat uw zorgen nu voorbij zijn en dat jij in vrede bent.

 

Vaarwel Jos. Wij zullen U blijven missen.

 

Raymond COLLARD

le 23 janvier 2009

 

Théo FOUYN (par mail le 30 janvier 2009)

 

Cela va peut-être vous paraître anodin, mais j’ai été coupé du monde extérieur suite à un crash informatique et ce pendant 13 jours. Comme le courrier électronique est le seul moyen de communication qui soit encore utilisé, je me trouvais donc sur une île déserte.

 

C’est avec stupéfaction que lundi dernier, j’ai lu par hasard un petit article dans les journaux flamands sur une certaine Melissa Jacobs, et c’est alors que j’ai compris ce qui avait pu se passer. Aujourd’hui, c’est en ouvrant mes E-mails que je me vois confirmer la triste nouvelle.

 

Chantal et moi sommes évidemment très attristés par le décès de notre copain de prom « Lange Jos »avec qui on aimait blaguer, et si nous avions été avertis, nous serions venus à l’enterrement. Hélas, le sort en a décidé autrement.

 
   
   
   

 

Participation aux frais mortuaires - indien formeel bevestigd

F. VANDINGENEN, V. OTTART, C. WAUTELET, W. PLUMIER, R. COLLARD, J. VAN DEN PUT, C. KONINGS, R. STORME, C. MERLYN, R. FRANÇOISE, L. TITA, J-M LECLERCQ, J. THERASSE, A. DE PRINS, S. MEEZE, P. GUILBAU, G. D'HOLLANDER, W. GOETHALS, A. SMEYERS, B. NAUDTS, T. FOUYN